Virksomheder, der ønsker at anvende genbrugsstationerne, kan tilmelde sig hele året.

Bemærk at tilmeldingen gælder for kalenderåret. Det betyder at gebyret er det samme, uanset hvornår på året I tilmelder jer. Virksomheder fra andre kommuner kan også tilmelde sig genbrugsstationerne i Aarhus Kommune. Tilmeldingen er den samme som for virksomheder i Aarhus Kommune.

I skal tilmelde virksomheden på

Tilmeld til genbrugsstation

Undervejs skal I bruge følgende oplysninger: 

 • Virksomhedens P-nummer
 • Antal ansatte på P-nummeret
 • Kontaktperson
 • Virksomhedens adresseoplysninger
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Bilernes registreringsnumre
 • Betalingskort eller EAN nummer

Hvis I ikke kender virksomhedens P-nummer, kan nummeret findes via 

www.cvr.dk.

KundeserviceAffald kan også hjælpe med P-nummeret og andre oplysninger. Ved henvendelsen skal I oplyse: 

 • virksomhedens navn
 • CVR-nummer
 • beliggenhedsadresse

I kan kun tilmelde biler, som ejes af virksomheden. I kan altså ikke tilmelde biler for underentreprenører eller andre, heller ikke selv om de udfører arbejde for jer.

Kontakt KundeserviceAffald på erhvervsaffald@aarhus.dk

Når I har gennemført tilmelding og betaling, vil I modtage en mail med et link. Dette link kan I bruge, hvis I vil se de oplyste data og eventuel bestille nye eller flere mærkater. Her er ligeledes dokumentation for, at der er betalt for tilmeldingen. I kan også tilgå oplysningerne via

Gå til genbrugsplads-system

Hvis I tidligere har været tilmeldt abonnementsordningen, modtager virksomheden hvert år i december en e-mail fra AffaldVarme  Vi sender fra e-mailadressen erhvervsaffald@aarhus.dk og nogle oplever, at e-mailen lander i spam/uønsket post-mappen.

E-mailen informerer om adgang for erhverv i det kommende år og indeholder også et betalingslink. Her kan I også opdatere bilernes registreringsnumre.

I har også mulighed for at tilmelde jer via

Gå til genbrugsplads-system

Efter login skal I vælge ”Registreringsnr.”, hvis I har behov for at opdatere bilernes registreringsnumre.

Ved betaling skal I vælge ”Diverse/betalingskort”.

Nej. Når I har tilmeldt din virksomhed, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret.

I kan ikke få penge tilbage, hvis virksomheden ikke længere ønsker at bruge genbrugsstationerne og i stedet har indgået en aftale med en godkendt indsamler.

Hvis I anvender genbrugsstationerne uden at være tilmeldt, vil pladspersonalet på genbrugsstationerne straks bortvise jer.

I kan tilmelde virksomheden til abonnementsordningen via linket:

Tilmeld til genbrugsstation

Konstaterer AffaldVarme Aarhus, at en virksomhed i flere tilfælde anvender genbrugsstationerne uden at være tilmeldt, vil virksomheden blive politianmeldt.

Når virksomheder tilmelder sig genbrugsstationerne, får de adgang til de seks genbrugsstationer, der ligger i Aarhus Kommune.

Genbrugsstationerne har med få undtagelser åbent hele året fra mandag til fredag kl. 7-18 og lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17. 

Læs mere om genbrugsstationerne

Virksomheden får tilsendt mærkater til firmabilerne med posten, så snart AffaldVarme Aarhus har registeret, at virksomheden har betalt for adgangen.

I kan forvente at have mærkaterne i løbet af 14 dage efter betalingen.

Mens I venter på mærkater, er I velkomne på genbrugsstationerne. Vis blot kvitteringen for, at I har betalt for ordningen til pladspersonalet.

Hvis AffaldVarme oplever snyd med mærkaterne, vil virksomheden øjeblikkelig blive politianmeldt.

Mærkaten skal placeres, så den er synlig for pladspersonalet på genbrugsstationerne.

Plastlommen fra AffaldVarme Aarhus kan bruges til at placere mærkaten et fast sted i bilen.

CVR-nummeret på mærkatet skal stemme overens med CVR-nummeret på bilen.

Hvis virksomhedens personale ikke kan fremvise mærkater, som viser, at virksomheden er tilmeldt ordningen, vil bilen blive bortvist fra genbrugsstationerne. Det er derfor meget vigtigt, at bilerne altid er udstyret med de fremsendte mærkater.

Hvis et mærkat bliver væk, eller virksomheden anskaffer nye biler, skal I bestille nye mærkater via

Gå til genbrugsplads-system

Vælg ”Registreringsnr” i menuen til venstre for at ajourføre bilerne.

Alternativt kan I kontakte AffaldVarme Aarhus på e-mailen

erhvervsaffald@aarhus.dk

Herefter sender vi de nye mærkater til virksomheden.

Ved henvendelsen skal I oplyse: 

 • virksomhedens navn
 • CVR-nummer
 • Registreringsnumre på nye og evt. afhændede biler

Bemærk at I kun kan tilmelde biler, som ejes af virksomheden. I kan altså ikke tilmelde biler for underentreprenører eller andre, heller ikke selv om de udfører arbejde for jer.

Når I er tilmeldt genbrugsstationerne, er der ikke et maksimum for, hvor mange gange virksomheden må besøge genbrugsstationerne. I er velkommen til at komme flere gange dagligt, hvis det passer jer bedst.

Der er dog grænser for, hvor store køretøjer I må komme med. Der er kun adgang for køretøjer med en totalvægt på maks 3.500 kg. Køretøjet må også medbringe en trailer med en totalvægt på maks 3.500 kg.

I skal anvende klare sække, hvis I har behov for at emballere affaldet.

AffaldVarme Aarhus fører løbende kontrol med, at det kun er de virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen, som anvender genbrugsstationerne.

Hvad angår abonnementsordningen holder pladspersonalet øje med at firmabiler har et synlig mærkat, fx i forruden.

En virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året. Virksomheden skal indberette aflevering af farligt affald via

Gå til genbrugsplads-system

Kvittering

Når I er logget på "Genbrugsplads-systemet", skal I vælge ikonet “Farligt affald”, hvor I kan foretage indberetningen. Bagefter modtager virksomheden en kvittering via e-mail. I kan eventuelt medtage kvitteringen, når I afleverer det farlige affald på genbrugsstationen, hvis pladspersonalets skal underskrive denne.

Dokumentation
Systemet gør det muligt for både virksomhed og AffaldVarme Aarhus løbende at følge med i, hvor meget farligt affald, den enkelte virksomhed afleverer.

Aarhus Kommune skal give virksomheder adgang til de kommunale genbrugsstationer. Det fremgår af miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 879 af 26-06-2010) § 45, stk. 2, nr. 3.

De nærmere regler for ordningen er reguleret i affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Nej. Genbrugsstationerne er en frivillig ordning. Det er kun, hvis virksomheden ønsker at bruge genbrugsstationerne, at I skal tilmelde jer.

Ønsker I ikke at være tilmeldt, skal virksomheden indgå en aftale med en registreret renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald.

 

Hvis din virksomhed ikke tilmelder sig genbrugsstationerne, skal I indgå aftale med en godkendt indsamler om bortskaffelse af affald.

Alle virksomheder er forpligtet til at have ordninger til bortskaffelse af deres affald. AffaldVarme Aarhus følger løbende op på, at virksomhederne har egne ordninger til bortskaffelse af deres affald.

Miljøstyrelsens hjemmeside

har en liste over godkendte indsamlere, og I kan indgå en aftale med en af disse om bortskaffelse af virksomhedens affald.

I kan også få hjælp hos erhvervskonsulenterne hos AffaldVarme Aarhus. Erhvervskonsulenterne kan kontaktes på

erhvervsaffald@aarhus.dk.

Nej. Når I har tilmeldt virksomheden, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret, og I kan ikke få penge tilbage.

Ja. Selvom virksomheden flytter fra Aarhus Kommune, kan I stadig benytte genbrugsstationerne. Alle virksomheder i Danmark kan benytte Aarhus Kommunes genbrugsstationer, hvis de er tilmeldte.

Nej. Når I har tilmeldt virksomheden, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret. I kan ikke få penge tilbage, hvis virksomheden f.eks. går konkurs.