Spørgsmål og svar

Virksomheder, der ønsker at anvende genbrugsstationerne, kan tilmelde sig hele året.

Gebyret er det samme, uanset hvornår på året du tilmelder din virksomhed. Virksomheder fra andre kommuner kan også tilmelde sig genbrugsstationerne i Aarhus Kommune. Tilmeldingen er den samme som for virksomheder i Aarhus Kommune.

Du skal tilmelde virksomheden på

Tilmeld til genbrugsstation

Undervejs skal du bruge følgende oplysninger: 

  • Virksomhedens P-nummer
  • Antal ansatte på P-nummeret
  • Kontaktperson
  • Virksomhedens adresseoplysninger
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Bilernes registreringsnumre

Hvis du ikke kender virksomhedens P-nummer, kan nummeret findes via 

www.cvr.dk.

KundeserviceAffald kan også hjælpe med P-nummeret og andre oplysninger. Oplys: 

  • virksomhedens navn
  • CVR-nummer
  • beliggenhedsadresse ved henvendelsen.

CVR-nummeret på mærkaten skal stemme overens med CVR-nummeret på bilen.

Kontakt KundeserviceAffald på erhvervsaffald@aarhus.dk

Når du har gennemført tilmelding og betaling, vil du modtage en mail med et link. Dette link kan du bruge, hvis du vil se de oplyste data og eventuel bestille nye eller flere mærkater. Her er ligeledes dokumentation for, at der er betalt for tilmeldingen. Du kan også tilgå oplysningerne via

Gå til genbrugsplads-system

Du kan kun tilmelde biler, som din virksomhed ejer. Du kan altså ikke tilmelde biler for f.eks. din underentreprenør, heller ikke selv om han udfører arbejde for dig.

Hvis din virksomhed var tilmeldt sidste år, vil du modtage en e-mail fra AffaldVarme Aarhus i december i det efterfølgende år.

E-mailen informerer om adgang for erhverv i det kommende år og indeholder også et betalingslink. Her er det også muligt at ajourføre bilernes registreringsnumre.

Virksomhederne har også mulighed for at tilmelde sig via

Gå til genbrugsplads-system

Efter login vælges ”Registreringsnr.” til at ajourføre bilernes registreringsnumre.

Ved betaling vælges ”Diverse/betalingskort”.

Nej. Når du har tilmeldt din virksomhed, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret.

Du kan ikke få penge tilbage, hvis din virksomhed ikke længere ønsker at bruge genbrugsstationerne og i stedet har indgået en aftale med en godkendt renovatør.

Hvis din virksomhed anvender genbrugsstationerne uden at være tilmeldt, vil mandskabet på genbrugsstationerne straks bortvise din virksomhed.

Hvis virksomheden vil bruge genbrugsstationerne, skal den tilmeldes på

Tilmeld til genbrugsstation

Konstaterer AffaldVarme Aarhus, at en virksomhed i flere tilfælde anvender genbrugsstationerne uden at være tilmeldt, vil virksomheden blive politianmeldt.

Hvis der er snydt med mærkaterne, som fremsendes af AffaldVarme Aarhus, vil virksomheden øjeblikkeligt blive politianmeldt.

Når virksomheder tilmelder sig genbrugsstationerne, får de adgang til de seks genbrugsstationer, der ligger i Aarhus Kommune.

Genbrugsstationerne har med få undtagelser åbent hele året fra mandag til fredag kl. 7-18 og lørdag, søndag og helligdage kl. 10-17. 

Læs mere om genbrugsstationerne

Virksomheden får tilsendt mærkater til firmabilerne, så snart AffaldVarme Aarhus har registeret, at virksomheden har betalt for adgangen.

Mærkaten skal placeres, så den er synlig for pladspersonalet på genbrugsstationerne.

Plastlommen fra AffaldVarme Aarhus kan bruges til at placere mærkaten et fast sted i bilen.

Hvis virksomhedens personale ikke kan fremvise mærkater, som viser, at virksomheden er tilmeldt ordningen, vil bilen blive bortvist fra genbrugsstationerne. Det er derfor meget vigtigt, at bilerne altid er udstyret med de fremsendte mærkater.

Hvis en mærkat bliver væk, eller virksomheden anskaffer nye biler, skal virksomheden bestille nye mærkater via

Gå til genbrugsplads-system

Vælg ”Registreringsnr.” for at ajourføre bilerne.

Alternativt kan virksomheden kontakte AffaldVarme Aarhus, som herefter sender nye mærkater til virksomheden. AffaldVarme Aarhus kan kontaktes via

erhvervsaffald@aarhus.dk

En tilmelding til genbrugsstationerne gælder for et helt kalenderår. Når din virksomhed er tilmeldt genbrugsstationerne, er der ikke et maksimum for, hvor mange gange din virksomhed må besøge genbrugsstationerne. I er velkommen til at komme flere gange dagligt, hvis det passer jer bedst.

Der er dog grænser for, hvor store køretøjer I må komme med. Der er kun adgang for køretøjer med en totalvægt på maks. 3.500 kg. Køretøjet må også medbringe en trailer med en totalvægt på maks 3.500 kg.

Derudover skal affald, der afleveres emballeret, afleveres i klare sække.

AffaldVarme Aarhus fører løbende kontrol med, at det kun er de virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen, som anvender genbrugsstationerne.

Derudover fører AffaldVarme Aarhus også løbende kontrol med, at virksomhederne overholder reglerne i lovgivningen og dermed har etableret ordninger til bortskaffelse af deres affald.

En virksomhed må maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året. Virksomheden skal indberette aflevering af farligt affald via

Gå til genbrugsplads-system

Kvittering

Når du er logget på "Genbrugsplads-systemet" vælges ikonet “Farligt affald”, og indberetningen kan foretages. Bagefter modtager virksomheden en kvittering via e-mail. Kvitteringen kan eventuelt medtages ved afleveringen af det farlige affald på genbrugsstationen, hvis pladspersonalets skal underskrive denne.

Dokumentation
Systemet gør det muligt for både virksomhed og AffaldVarme Aarhus løbende at følge med i, hvor meget farligt affald, den enkelte virksomhed afleverer.

Aarhus Kommune skal give virksomheder adgang til de kommunale genbrugsstationer. Det fremgår af miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 879 af 26-06-2010) § 45, stk. 2, nr. 3.

De nærmere regler for ordningen er reguleret i affaldsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. januar 2012.

Nej. Virksomheder der ikke ønsker at bruge genbrugsstationerne, skal ikke foretage sig yderligere.

Det er kun, hvis din virksomhed ønsker at bruge genbrugsstationerne, at du skal tilmelde virksomheden på

Tilmeld til genbrugsstation

Hvis din virksomhed ikke tilmelder sig genbrugsstationerne, skal virksomheden selv indgå aftale med en godkendt renovatør om bortskaffelse af affald.

Alle virksomheder er forpligtet til at have ordninger til bortskaffelse af deres affald. AffaldVarme Aarhus følger løbende op på, at virksomhederne har egne ordninger til bortskaffelse af deres affald.

Miljøstyrelsens hjemmeside

har en liste over godkendte renovatører, og du kan indgå en aftale med en af disse om bortskaffelse af virksomhedens affald.

Du kan også få hjælp hos erhvervskonsulenterne hos AffaldVarme Aarhus. Erhvervskonsulenterne kan kontaktes på

erhvervsaffald@aarhus.dk.

Når du har tilmeldt din virksomhed, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret, og du kan ikke få penge tilbage.

Selvom din virksomhed flytter fra Aarhus Kommune, kan du stadig benytte genbrugsstationerne. Alle virksomheder i Danmark kan benytte Aarhus Kommunes genbrugsstationer, hvis de er tilmeldte.

Nej. Når du har tilmeldt din virksomhed, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret. Du kan ikke få penge tilbage, hvis din virksomhed f.eks. går konkurs.