TIlmeld til abonnementsordning

Virksomheder skal være tilmeldt genbrugsstationerne for at kunne aflevere affald. Ønsker en virksomhed ikke at være tilmeldt, skal den indgå en aftale med en registreret renovatør om bortskaffelse af virksomhedens affald. Virksomheder i Aarhus Kommune, og resten af Danmark, kan bruge genbrugsstationerne.

Der betales for det indeværende kalenderår, uanset hvornår på året tilmeldingen sker. Gebyret beregnes ud fra branchekode og antal ansatte på p-nummeret. 

Se takster for brug af genbrugsstationerne

Har dit firma ikke været tilmeldt tidligere, skal du benytte linket "Adgang til genbrugsstation" og melde dig til online via hjemmesiden. Du skal indtaste følgende oplysninger om virksomheden:

  • P-nummer
  • CVR-nummer
  • adresse
  • e-mailadresse
  • telefonnummer

samt registreringsnumre på virksomhedens egne biler, som skal bruge genbrugsstationerne. Det er vigtigt, at CVR-nummeret på mærkaten stemmer overens med CVR-nummeret på bilen.

Ved tilmeldingen bliver du desuden bedt om at danne et password, som skal anvendes ved senere login. F.eks. for at bestille flere mærkater, se indberettede data om din virksomhed eller indberette farligt affald.

Tilmeldingen afsluttes med betaling af din virksomheds gebyr. Hav derfor betalingskort klar.

Adgang til genbrugsstation

Ønsker du at forny din tilmelding for et nyt kalenderår, skal du benytte linket "Genbrugsplads-system" for at betale, ajourføre firmaoplysninger og bestille mærkater til det nye år.

Gå til Genbrugsplads-system 

Du kan genbestille mærkater eller bestille mærkater til flere firmabiler. Det sker via linket:

Genbrugsplads-system 

Her bestiller du mærkater under "Registreringsnummer".

Efter tilmeldingen får du tilsendt en plastlomme med en mærkat. Den skal bruges til at dokumentere betalingen for at bruge genbrugsstationerne over for pladsmandskabet.

Mærkaten skal placeres, så den er synlig for pladspersonalet på genbrugsstationerne. Plastlommen fra AffaldVarme Aarhus kan bruges til at placere mærkaten et fast sted i bilen.

Du kan logge på for at se eller ændre data om din virksomhed.

Gå til Genbrugsplads-system 

Se hvor du finder 

den nærmeste genbrugsstation

Virksomheder, som er tilmeldt genbrugsstationerne, skal selv indberette oplysninger til AffaldVarme Aarhus, hvis de afleverer farligt affald. Det gælder type og mængde af afleveret farligt affald. 

Følg vejledningen under:

Indberet farligt affald

Hvor ofte må en tilmeldt virksomhed bruge genbrugsstationerne? Må virksomheden komme flere gange dagligt?

Se spørgsmål og svar og få mere at vide om tilmelding og brug af genbrugsstationerne