Loppeordningen er for frivillige organisationer i Aarhus Kommune med restaffald fra loppemarkeder.

På AffaldsCenter

Affaldet samles i ophalercontainere, som transporteres til AffaldsCenter. Organisationen betaler udgifter til containere og transport. 

Organisationer uden CVR-nummer eller med i CVR-registret under branchekode 949900

Ordningen er gratis. Organisationen skal udfylde og indsende følgende blanketter: 

Udfyld og indsend følgende blanketter

Organisationer med CVR-nummer og øvrige branchekodenumre

Affaldet kan afleveres mod betaling. Virksomheden skal være registreret i CVR som "Frivillig ordning" eller "Forening" og have 0 ansatte.

På genbrugsstationer

Organisationerne kan bruge genbrugsstationerne med biler, der højst vejer 3.500 kg. Reglerne er:

Foreningen Brugsting

Medlemmer af Foreningen Brugsting skal benytte samme genbrugsstation, som de afhenter brugsting fra. Samme sted afleveres overskydende effekter, dvs. ting, som straks er sorteret fra som "ikke salgbare", eller som er søgt solgt, men uden held. 

Medlemmerne skal have et mærkat fra Brugsting.

Læs om foreningen Brugssting

Andre

Alle andre skal tilmelde sig betalingsordningen for virksomheder for at benytte genbrugsstationer. 

Tilmeld til SMS-ordning

Tilmeld til abonnementsordning