Årsrapport og miljødatablad for affaldsenergianlægget