Indvejning

Når chaufføren ankommer til AffaldsCentret, køres på vægten, hvor læsset bliver registeret. Alle læs bliver registeret, med angivelse af bl.a.

  • affaldstype
  • affaldsproducent 
  • afhentningsadresse 

Registreringen benyttes til AffaldsCentrets årlige indberetning til Miljøstyrelsen (affaldsdatamodellen), statistik og fakturering.  

Udvejning

Når chaufføren forlader AffaldsCentret, skal lastbilen igen vejes.

Ved udvejningen kan chaufføren modtage en vejebon på SMS, der gælder som kvittering. Kontakt personalet i vejerboden, hvis der er fejl på vejebonen. Reklamation over forkert indvejning skal ske senest dagen efter. Det er chaufførens ansvar at kontrollere vejebonen, inden AffaldsCentret forlades. 

Online data

Som kunde ved AffaldsCentret har du mulighed for at se dine vejedata og regningsoplysninger.  

Hvad er det? Hvor stammer det fra?

I forbindelse med indvejning skal chaufføren indtaste oplysninger om affaldet, nemlig affaldstype, vare- og producentnummer.

Vare- og producentnummer fremgår af AffaldsCentrets takstblad.

Indvejningskort

Hvis du har brug for at få oprettet et kort til brug ved indvejningen, kan du kontakte Vejerbodens personale gennem

Sikkerhed, instruks og vægtsystem på AffaldsCenter