Sådan afleverer du affaldet

Kontakt AffaldsCenter Farligt affald inden aflevering. Så er du sikker på, at emballering, deklarering og transport af det farlige affald følger reglerne og alt foregår forsvarligt. Telefon 77 88 00 11.

Farligt affald skal sorteres i fraktioner – hver type affald skal emballeres for sig. Både fordi affaldsbehandlingen kræver det, og fordi en stor del af det farlige affald skal transporteres som farligt gods. I begge tilfælde er det af sikkerhedsgrunde vigtigt at holde hver fraktion for sig.

Der er forskellige krav til hvilken emballage, der skal anvendes og hvordan affaldet skal pakkes. Nogle typer flydende affald kan afleveres med slamsuger.

Når der bliver afleveret farligt affald, skal I altid udfylde en deklaration med oplysninger om affaldsproducenten, affaldet og evt. transportklassifikation. Deklarationen får I ved at kontakte  AffaldsCenter Farligt affald, som også kan vejlede i sortering og emballering.