Genanvendeligt byggeaffald modtages kun i begrænset mængde

AffaldVarme Aarhus modtager kun mindre mængder genanvendeligt byggeaffald fra virksomheder. Den enkelte virksomhed skal selv indgå aftale med et godkendt forbrændingsanlæg, affaldsindsamler eller lignende.

I Affaldsregistret kan din virksomhed finde oplysninger om hvilke virksomheder, der modtager genanvendeligt byggeaffald.

Det sorterede byggeaffald indleveres på knusningsanlægget for beton og tegl. De større betonelementer bliver frasorteret til knusning. Efter knusningen består blandingerne af rene beton- og teglmaterialer.

Sorteringsvejledning for byggeaffald

Jord, brokker og byggeaffald. Varenr. 502

Må indeholde:

 • op til 50 % jord og sand
 • tegl/mursten
 • småsten
 • leca
 • siporex (letbeton)
 • tagsten

Må ikke indeholde:

 • vægfliser
 • isolering
 • forskallingsbrædder
 • plastikbaljer og -spande
 • cementposer 
 • asfalt

Ren beton. Varenr. 504

Må indeholde:

 • betonfundamenter
 • betonrester og -rør
 • havefliser
 • sokkelsten
 • natursten
 • granitskærver
 • beton med armering

Må ikke indeholde:

 • siporexplader
 • let beton/leca  
 • tagsten 
 • asfalt
 • vægfliser 
 • tegl