Alle typer farligt affald kan afleveres mod betaling. 

Hos AffaldsCenter Farligt affald kan du derudover mod betaling bestille afhentning af farligt affald samt leje eller købe emballage til farligt affald.

Takster 

Ønsker du at se taksterne for at indlevere farligt affald?: