Der kommer dagligt mange lastbiler og biler i det hele taget til anlæggene på AffaldsCentret. Når alle, der færdes på AffaldsCentret, overholder nogle få regler, øges sikkerheden.