Generelle forhold

 • adgang, vejning og registrering sker via Vejerbod 
 • arbejdsstedets anvisninger og skiltninger skal efterkommes! 

Forhold ved aflæsning af affald

Ved aflæsning af affald på anlæggene skal følgende forholdsregler overholdes:

 • du skal følge personalets anvisninger
 • du skal underrette personalet på AffaldsCenter og i Vejerboden, hvis du opholder dig i længere tid på området
 • du skal så vidt muligt blive siddende i bilen eller gå i vindsiden, hvis der forekommer støvudvikling på pladsen
 • der er krav om, at du ved voldsom støvudvikling skal bære støvmaske
 • undgå så vidt muligt at stige ud af bilen, men kommunikér via telefon.

Forhold ved ulykke og brand

1. Stands ulykken

2. Ring 112 og forklar:

 • hvad der er sket 
 • hvor det er sket 
 • om der er tilskadekomne og hvor mange 
 • hvor der ringes fra

3. Alarmér personale på området eller ring til driftslederen. Ring på 29 20 92 60. 

4. Uden for åbningstiden skal du ringe til vagten på affaldsenergianlægget på tlf. 89 40 16 91 og forklare:

 • hvor der ringes fra 
 • sige at 112 er tilkaldt og er på vej 
 • hvor ulykken/branden er 
 • om der er tilskadekomne og hvor mange

Sikkerhed og instruks ved AffaldsCenter