Generelle sikkerhedsregler

 • overhold skiltning og lyssignaler
 • du må ikke håndaflæsse i siloen 
 • tobaksrygning i silohallen er forbudt 
 • kontakt personalet ved uheld eller brand og følg de ophængte beredskabsplaner
 • følg personalets anvisninger under aflæsning 
 • husk at holde øje med grabben af hensyn til din sikkerhed 
 • CRECEA Aarhus anbefaler, at du bærer støvmaske under dit korte ophold i silohallen 
 • hvis der sker materielskader på bomanlægget under aflæsningsprocessen, ser AffaldsCenter sig nødsaget til at kræve erstatning af transportøren.  

Instruktion for aflæsning af containere og komprimatorbiler med tip

 1. Der bakkes hen mod den gule sikkerhedszone, indtil grønt skifter til rødt.
  Åbning af låger:
  Chaufføren/renovatøren åbner enten låger manuelt eller åbner låger fra førerhus. 
  Vær opmærksom på, at låger ikke beskadiger bomanlægget.
  Chaufføren/renovatøren skal sikre sig, at affaldsgrabben er væk fra silokanten.
 2. Bom åbnes ved tryk på betjeningspanel.
  Rødt skifter til grønt.
  Der må ikke opholde sig personer i den gule sikkerhedszone, når bommen er oppe.
 3. Bilen bakkes til silokanten, tømningshoved åbnes, og der tippes af.
 4. Bilen køres frem og bom lukker automatisk.
  Luk låger/tømningshoved.
  Husk at feje spildt affald ned ved silokant.

Bilen må af sikkerhedshensyn ikke forlade siloområdet med åbne låger/tømningshoved.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, kan du kontakte personalet.

Husk!

Hastighedsgrænsen er 15 km i timen.

Sikkerhed og instruks ved silo