Hvem kan søge tilskud til energiforbedringer?

Virksomheder m.fl. kan få et energisparetilskud, hvis de energioptimerer bygninger, produktionsapparat eller andre tekniske anlæg. 

Hvad kan der søges tilskud til?  

Virksomheder kan søge tilskud til følgende typer energiforbedringer: 

  • efterisolering af klimaskærm
  • udskiftning af vinduer
  • forbedringer på varmeanlæg
  • optimering af ventilations-, køle- eller trykluftanlæg
  • procesoptimering
  • mere effektivt belysningsanlæg

Tilskuddet er en fast pulje, og der vil derfor kunne afvises ansøgninger med den begrundelse, at årets tilskudspulje er opbrugt.  

Ansøg og indberet 

AffaldVarme Aarhus skal have modtaget ansøgningen, inden virksomheden indgår bindende aftale med leverandør.

Kontakt AffaldVarme Aarhus for at få rådgivning og dokumenter til brug for at indgå en aftale om tilskud.