Udbud for aktører

Interesserede leverandører skal udfylde et prækvalifikationsskema (ESPD). Åbn linket til XML-filen, gem den på din computer. Send det udfyldte skema til adressen i skemaet.

XML-fil med ESPD Kvalifikationsordning Energibesparelser

Læs mere om kvalifikationsordningen og følg vejledningen i pdf´en:

Indkøb af energibesparelser

Kvalitetsordningen bliver annonceret via EU-systemet.