Information til jordentreprenører om at arbejde på grunden

Læs hvordan man skal udføre kanalgrav, flytte rør m.v. I vores tegningsmateriale er der snit, der viser opbygningen i kanalgrav mm.

Indføringsbøjninger

Inden der skal støbes, kan man, når tilbuddet er accepteret, efter aftale med projekt- eller byggeleder, hente indføringsbøjninger og/eller indføringsrør til montering i fundament. Få gerne jeres tilknyttede byggeleder til at efterse jeres første montering af bøjning, for at undgå fejl.
Ved elementbyggeri skal der udskæres til indføringsrøret. Røret skal tætnes med en elastisk fuge, se tegning 4.1-4.2 m.fl. i vores tegningsmateriale.
Skal indføringsbøjningen monteres i andet end en 90⁰ vinkel ud fra huset, skal man forlænge indføringsbøjningen med et foringsrør. Dette skal gøres for at foringsrøret ikke vinkles horisontalt. Vores pex-rør skal komme ud af indføringen, så den er helt lodret. Vi opfordrer til at benytte vores byggeledere for at sikre, der ikke sker fejl.

Afbrydelse af fjernvarme

Er der på grunden eksisterende ledninger i drift, skal AffaldVarme Aarhus underrettes via varmesalg@affaldvarme.dk.

Der sker derefter en midlertidig eller permanent afbrydelse af de eksisterende fjernvarmeledninger på grunden. Omkostninger i forbindelse med en afbrydelse betales af bygherren.

OPMÅLING AF LEDNINGER

Når AffaldVarme Aarhus lægger rør i forbindelse med en byggemodning, skal man jf. vores betingelser for "Udførelse af Fjernvarmeledninger - Særbetingelser" for anlægsarbejde kontakte landmålergruppen.

Opmålinger skal bestilles på telefon 8940 1895: 

  • Mandag, torsdag og fredag: kl. 7.30-14.30
  • Tirsdag og onsdag: kl. 7.30-15.30

Eksisterende ledninger

Hvis du som entreprenør skal bruge oplysninger om eksisterende ledningsnet, skal du benytte LER til at søge oplysninger. Det er vigtigt at være ekstra opmærksom, hvis der skal graves i nærheden af vores transmissionsledninger. Se hvilke forbehold du skal tage i folderen "Pas på grabberne".

Er du erhvervsdrivende og skal grave for andre, skal du altid spørge hos Ledningsejerregistret, LER. Det gælder gravearbejde både i private og i offentlige arealer.