Hvis du som rådgiver skal udveksle tegninger med os, så ligger alle vores eksisterende ledningsoplysninger i koordinatsystemet: UTM 32 euref 89. Eksisterende ledningers placering skal hentes gennem LER:

Derfor skal alt materiale, som I sender til os være i system UTM 32. Når vi sender dwg’er ud af huset er de også i system UTM 32. Når I skal udarbejde den koordinerende ledningsplan, skal I overholde afstandskravene i DS475 til øvrige ledninger.

Se principsnit til vejkasser, der forklarer, hvordan vi i Aarhus Kommune generelt placerer ledningerne indbyrdes:

Vi ønsker at modtage en koordinerende ledningsplan til byggemodningsprojekter som AutoCAD dxf- eller dwg-fil ligeledes i system UTM 32, så snart den er klar.

Ud fra den koordinerende ledningsplan projekterer vi efter vores lægningsregler. Vi kontakter jer, hvis lægningsreglerne betyder, at vi ikke kan holde afstandskrav, og andre ledninger derfor skal flyttes.