For at klargøre hvilke udgifter der er forbundet med at tilslutte sig fjernvarmenettet, har vi lavet en infofolder tilslutningstakster, der giver eksempler på forskellige typer af tilslutninger.

Udover AffaldVarme Aarhus' gældende betingelser gælder til enhver tid DS475 normen for anlægsarbejde. Vær særlig opmærksom på: Egen forsynings størrelse, antal tilsluttede og højspændingsafstandsregler.