For at få fjernvarmetilslutning så nemt som muligt, har vi udarbejdet denne vejledning, som fortæller, hvad der skal ske fra henvendelse til fjernvarmetilslutning.

Fra vi modtager både den koordinerende ledningsplan og en accept af tilbud, tager det minimum to måneder, inden vi er klar til at gå i jorden.

Den indledende kontakt til AffaldVarme Aarhus Nyanlæg ved byggemodninger skal ske ved at skrive til:

byggemodningfjv@mtm.aarhus.dk

Læs om tilslutningsbidrag i folderen:

Skal du derimod have et nyt erhvervsstik, skal du skrive til:

varmesalg@aarhus.dk

Derefter vil der blive tilknyttet en medarbejder til jeres byggesag.

Læs om tilslutning af større byggeri i folderen:

Nødvendige tegninger og dokumenter til anlægsarbejdet

For at have den kortest mulige behandlingstid skal vi bruge forskellige tegninger og dokumenter for at kunne projektere anlægsarbejdet:

  • Kontaktoplysninger på aktører i projektet, samt CVR nr. til fakturering.
  • En liste med forventet varmeforbrug og husnummerering.
  • En situationsplan over byggeriet med placering af omliggende veje og koordinerende ledningsplan i dxf- eller dwg-format (AutoCAD) sendes i koordinatsystemet: UTM 32 euref 89.
  • Den koordinerende ledningsplan skal vise placering af projekteret kloak-, vand- og el-ledning på matriklen. Tegningen bør indeholde projekterede koter, placering af beplantning samt dybder på evt. andre ledninger.
  • Hvis der er niveauspring, støtte mure, pælefundamenter eller andet der ligger i nærheden af vores ledningstracé, så skal vi oplyses herom.
  • Den koordinerende ledningsplan skal også vise placering af teknikrum/-skabe. Ellers skal der fremsendes en separat AutoCAD fil der viser placering af teknikrum/-skabe.
  • En plan over indretning af teknikrum/-skab skal sendes til godkendelse ved Brian Leth Mikkelsen: brlm@aarhus.dk.

Vi sender overslag og projektforslag til godkendelse. Overslag skal accepteres på e-mail.

Når overslaget er accepteret begynder arbejdet med projektering. Projekteringen tager minimum tre uger, herefter bestilles materialer, og der er i øjeblikket op til seks ugers leveringstid.

Når arbejdet er klar til at gå i gang, overtager en af vores byggeledere sagen. De koordinerer på pladsen og fører tilsyn på vores smedes arbejde.

Når vi projekterer fjernvarme, er der afstandskrav til øvrige ledninger jf. "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS475" og Aarhus Kommunes vejledning i vejsnit: