Der kan opstå mange spørgsmål, når man skal byggemodne et areal, der skal forsynes med fjernvarme. For at tilslutningen kan gennemføres så nemt som muligt, har vi lavet denne vejledning, som hjælper dig godt i gang. 

Vær opmærksom på, at fra vi modtager både den koordinerende ledningsplan og en accept af tilbud, tager det minimum to måneder, inden vi er klar til at gå i jorden. 

Trin 1: Kontakt


Skal du byggemodne og vil du anlægge fjernvarme?
 

Når du skal i gang med at byggemodne skal du skrive til

  • byggemodningfjv@mtm.affaldvarme.dk

Husk at medsende tegninger og dokumenter.  Derefter bliver en af vores medarbejdere tilknyttet jeres byggesag. 

Vil du vide mere om tilslutningsbidraget eller have et indblik i, hvordan det skal læses og forstås, er der hjælp at hente i denne folder:

Har du en større virksomhed eller bygning, der skal have installeret fjernvarme?

Når du skal bruge et erhvervsstik, skal du skrive til: 

  • varmesalg@affaldvarme.dk

Husk at medsende tegninger og dokumenter. Derefter bliver en af vores medarbejdere tilknyttet jeres byggesag. 

Du kan læse mere om tilslutning af større byggeri denne folder: 

Husk at vedhæfte tegninger og dokumenter

For at kunne behandle din sag så hurtigt som muligt, må du meget gerne vedhæfte de tegninger og dokumenter, vi skal bruge for at kunne projektere anlægsarbejdet, allerede når du kontakter os først gang. Vi har brug for:  

  • Kontaktoplysninger på aktører i projektet, samt CVR nr. til fakturering. 

  • En liste med forventet varmeforbrug og husnummerering. 

  • En situationsplan over byggeriet med placering af omliggende veje og koordinerende ledningsplan i dxf- eller dwg-format (AutoCAD) sendes i koordinatsystemet: UTM 32 euref 89. 

  • Den koordinerende ledningsplan skal vise placering af projekteret kloak-, vand- og elledning på matriklen. Tegningen bør indeholde projekterede koter, placering af beplantning samt dybder på evt. andre ledninger. 

  • Hvis der er niveauspring, støttemure, pælefundamenter eller andet, der ligger i nærheden af vores ledningstracé, skal vi oplyses herom. 

  • Den koordinerende ledningsplan skal også vise placering af teknikrum/-skabe. Ellers skal der fremsendes en separat AutoCAD fil, der viser placering af teknikrum/-skabe. 

  • En plan over indretning af teknikrum/-skab skal sendes til godkendelse ved Brian Leth Mikkelsen: brlm@affaldvarme.dk

Derefter sender vi dig overslag og projektforslag til godkendelse. Overslag skal accepteres på e-mail. 


Trin 2: Projektering

Når overslaget er accepteret, begynder arbejdet med projektering. Projekteringen tager minimum tre uger, herefter bestilles materialer, og der er i øjeblikket op til seks ugers leveringstid. 

Så snart arbejdet er klar til at gå i gang, overtager en af vores byggeledere sagen. De koordinerer på pladsen og fører tilsyn på vores smedes arbejde. 

Godt at vide: Afstandskrav ved projektering
Når vi projekterer fjernvarme, er der afstandskrav til øvrige ledninger jf. "Norm for etablering af ledningsanlæg i jord DS475" og Aarhus Kommunes vejledning i vejsnit, som du finder her: