Den 2. juli 2019 udløb høringsfristen for et nyt regulativ for erhvervsaffald.

Der er ikke kommet nogen høringssvar. Dette vil indgå i sagsbehandlingen frem til en ny byrådsindstilling, hvor Aarhus Byråd endeligt vedtager det nye regulativ.