Regulativ for erhvervsaffald i høring

Aarhus Byråd har den 24. juni 2020 besluttet at sende regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring. Alle der er interesseret kan komme med bemærkninger til regulativet.
Se hvordan du kommer med bemærkninger (nyt vindue)

Genanvendeligt affald

Regulativet gælder for erhvervsvirksomheder, herunder offentlige og private institutioner i Aarhus Kommune.
Genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret og anvises ikke af kommunen, bortset fra 

  • Affald, der skal anvises til forbrænding
  • Affald, der skal anvises til deponering

 Begge typer skal anvises af Aarhus Kommune.