Regulativet gælder for erhvervsvirksomheder, herunder offentlige og private institutioner i Aarhus Kommune.

Genanvendeligt affald

Genanvendeligt erhvervsaffald er liberaliseret og anvises ikke af kommunen, bortset fra 

  • Affald, der skal anvises til forbrænding
  • Affald, der skal anvises til deponering

 Begge typer skal anvises af Aarhus Kommune.