Når du har tilmeldt din virksomhed til genbrugsstationerne, gælder tilmeldingen for hele kalenderåret. Du kan ikke få refunderet betalingen. Heller ikke selv om din virksomhed

  • ikke længere ønsker at benytte genbrugsstationerne og i stedet har indgået aftale med en affaldstransportør eller indsamlingsvirksomhed 
  • lukker eller går konkurs
  • flytter ud af Aarhus Kommune i løbet af det år, virksomheden er tilmeldt

Gebyrer 

Gebyrer beregnes ud fra dine virksomhedsoplysninger i CVR-registret. Sørg derfor for ajourførte data. 

SE GEBYRER FOR VIRKSOMHEDER, SOM TILMELDER SIG GENBRUGSSTATIONERNE

Regninger og data i CVR

Den enkelte virksomheds gebyr fastsættes på baggrund af oplysningerne om virksomheden i CVR-registret. Det er derfor vigtigt, at din virksomheds oplysninger i CVR-registret er opdaterede og korrekte. 

CVR-registret administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Tilmeld til genbrugsstationerne

Ønsker du at tilmelde din virksomhed til at bruge genbrugsstationerne, kan du læse mere og blive tilmeldt gennem 

2014 Takster for erhvervsvirksomheder i Aarhus Midtby, tilmeldt nedgravede containere til dagrenovation.

Erhvervsvirksomheder i ejendomme i Aarhus Midtby betaler et gebyr, hvis virksomheden er tilmeldt ordningen med nedgravede affaldscontainere til dagrenovation. 

Takster for 2014 i Aarhus Midtby: Andel i nedgravede containere 810,00 kr. inkl. moms.

Regler for dagrenovation fra erhverv i nedgravede containere

Erhvervsvirksomheder kan benytte de nedgravede containere til affald, hvis

  • erhvervsvirksomheden er tilmeldt og har betalt til ordningen,
  • affaldsmængden svarer til en almindelig husholdning. Det vil sige ca. 130 liter om ugen eller ca. 7 affaldsposer.

Alle erhvervsvirksomheder skal være tilmeldt en ordning for bortskaffelse af dagrenovation fra erhverv. Hvis virksomheden ikke er tilmeldt de nedgravede containere, skal affaldet bortskaffes via en privat transportør.

AffaldVarme Aarhus kan kræve dokumentation for, at der er indgået en aftale, enten med AffaldVarme Aarhus eller en privat transportør.

Ikke til papir og flasker

Vær opmærksom på, at erhvervsvirksomheder ikke må benytte de nedgravede containere til papir og flasker.

2014 Taksten for administrationsgebyr.

Administrationsgebyr for 2014 for erhvervsvirksomheder er 220 kr. ekskl. moms. 

Mere information

Alle virksomheder skal betale administrationsgebyr. Pengene bruges til at dække kommunens lovpligtige udgifter til administration, affaldsregulativdatabase mv.

Fritagelse for gebyr

Der kan ikke længere ansøges om fritagelse i 2014.

Ansøgninger, som modtages efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet og bliver således afvist.