Administrationsgebyret er for alle

Opkrævningen af administrationsgebyret sker i henhold til affaldsbekendtgørelsen og dækker kommunens lovpligtige udgifter til administration, affaldsregulativdatabase mv.

Fritagelse for gebyr

Der kan ikke længere søges om fritagelse for gebyret.

Information om Administrationsgebyr 2018