Gældende bestemmelser  

Se de gældende Almindelige -og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Bestemmelserne gælder fra 1. marts 2020.

Fjernvarmeinstallation

Du får den bedste løsning med en fremtidssikret fjernvarmeinstallation. Det er dit ansvar, at loven bliver overholdt, når du installerer eller udskifter fjernvarmeunits, varmtvandsveksler eller beholder. Så gør det rigtigt fra starten.

Se ”Bestykning og opbygning af fjernvarmeunit". Units på listen over anbefalede fjernvarmeunits overholder de afstandskrav, der er omkring varmemåler. 

Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits

Hvis du vælger en anden unit end dem på listen, hvor afstandskravene ikke er overholdt, kan du risikere, at AffaldVarme Aarhus kræver måleren fjernet fra uniten og monteret uden for uniten. Udgifterne hertil betales af kunden.