Varmetaksten er sænket ekstraordinært fra den 1. maj til 31. december 2018

Hvis du har modtaget en opkrævning fra AffaldVarme Aarhus gældende fra den 1. maj, så vil de nedsatte fjernvarmetakster fremgå af din regning.

Årsagen til nedsættelsen er, at AffaldVarme Aarhus har fået medhold ved Landsskatteretten i en 20 år gammel skattesag og derfor har modtaget en afgiftsgodtgørelse på i alt 211 mio. kr.

Aarhus Byråd har den 4. april besluttet at følge Energitilsynets anvisning og tilbageføre afgiftsgodtgørelsen til AffaldVarme Aarhus’ varmekunder gennem en takstnedsættelse for perioden 1. maj til den 31. december 2018.