For at afbøde konsekvenserne af corona-virusset for erhvervslivet suspenderer AffaldVarme Aarhus, i linje med Aarhus Kommune, de normale betalingsfrister til vores leverandører.

Vi ændrer betalingsbetingelserne for de leverandører, der ønsker det – det er altså en frivillig ordning. Når fakturaerne er modtaget i vores økonomisystem, følger de det normale godkendelsesflow. Betalingen vil som udgangspunkt være leverandøren i hænde 3 bankdage efter fakturaen er godkendt.

De ændrede betalingsbetingelser vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

I forhold til rentetilskrivning og fremsendelse af rykkere og rentenotaer, vil det være de nuværende betalingsbetingelser, der er gældende – det vil som udgangspunkt være efter 30 dage, fra vi modtager en korrekt faktura. Hvis en faktura bliver betalt for sent, følger AffaldVarme Aarhus rentelovens bestemmelser.

Vi følger Aarhus Kommunes betalingsbetingelser.
Se betalingsbetingelser

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, skal skrive til betalinger@ba.aarhus.dk 

Husk at oplyse:

  • firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • endvidere oplyses kontaktperson og telefonnummer.

Dette er gældende fra den 14. marts 2020 og så længe det er nødvendigt. Leverandører, der ønsker fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.