En graddag er defineret som forskellen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige udetemperatur i et døgn. Rumtemperaturen sættes til 17 °C, og da belysning og elapparater afgiver 3 °C, får man en rumtemperatur på 20 °C.

Et eksempel

Hvis der i et døgn har været en gennemsnitlig udetemperatur på 4,8 °C, har der i det døgn været en forskel mellem inde- og udetemperaturen på 17 °C – 4,8 °C = 12,2 °C, som svarer til 12,2 graddage.

Du kan bruge graddagetallet til at vurdere dit månedlige varmeforbrug. Det kan gøres ved at sammenligne graddagetal og forbrug fra år til år.

Her på hjemmesiden opgør vi graddagetallet på månedsbasis, og skemaet viser graddagetallet for de seneste år og et normtal, som er gennemsnitstal af de sidste 10 hele år.