Interesserede leverandører skal udfylde et prækvalifikationsskema (ESPD). Åbn linket til XML-filen, gem den på din computer. Send det udfyldte skema til adressen i skemaet.

 

Læs mere om kvalifikationsordningen og følg vejledningen i pdf'en:

Indkøb af serviceydelser inden for IT til teknisk drift

Kvalifikationsordningen er annonceret via EU-systemet.