I praksis vil du få en SMS, hver gang AffaldVarme Aarhus registrerer en ny driftsforstyrrelse som følge af renoveringsarbejde, ledningsbrud eller svigt i varmeforsyningen. Du kan vælge at få beskeden som en e-mail i stedet for som SMS.

Til- og afmeld til SMS

Ved tilmeldingen beder vi om dit navn, dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse samt autorisationsnr. AffaldVarme Aarhus bruger ikke kontaktoplysningerne i anden sammenhæng.

Hvornår er varmen tilbage?

Som supplement til SMS´en kan du få at vide, om en driftsforstyrrelse er overstået. Alle driftsforstyrrelser inden for det seneste døgn fremgår af en webservice om driftsforstyrrelser.

 


I forbindelse med databehandling af dine svar til Aarhus Kommune, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.


Hvad indhenter vi og hvorfor?

Vi behandler dine indtastede personoplysninger for at kunne sende SMS om driftsforstyrrelser i fjernvarmen.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.


Du kan få slettet din kommentar

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne: Navn, e-mailadressen og kommentaren. 

Det samtykke du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage.

Hvem anvender dit Navn, e-mailadresse og kommentar?

Den dataansvarlige er:

AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 15 00
E-mail: affaldvarme@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.