Den bedste løsning er en fremtidssikret fjernvarmeinstallation. Kunden har ansvar for, at loven bliver overholdt, når fjernvarmeunits, varmtvandsveksler eller beholder skal installeres eller udskiftes.

Valg af fjernvarmeunits

Hjælp kunden til at gøre det rigtigt fra starten. Se information om fjernvarmeunits i pdf-filen "Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits" nederst på siden.

Andet valg kan koste ekstra

Hvis kunden vælger en unit, som ikke overholder reglerne i folderen "Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits", kan det give ekstraomkostninger. Kunden kan risikere, at AffaldVarme Aarhus kræver varmemåleren fjernet fra unitten og monteret uden for unitten. Udgifterne hertil skal kunden betale.