Det bliver lettere at være erhvervsdrivende i Østjylland

Nu bliver det nemmere og mere fleksibelt for erhvervsdrivende, der arbejder på tværs af kommunegrænser, at komme af med deres erhvervsaffald. 
 
Erhvervsdrivende fra de 12 kommuner i Business Region Aarhus, der bruger genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, kan nu vælge mellem at betale fra gang til gang via sms eller årsabonnement. Hidtil har det krævet et årsabonnement, også selv om virksomheden kun sjældent benyttede genbrugsstationerne.

”Jeg glæder mig over, at vi gør det både nemmere og mere fleksibelt for det østjyske erhvervsliv at benytte genbrugsstationerne i hele Business Region Aarhus,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Med den nye ordning kan for eksempel håndværkere fra de andre 11 kommuner, der lejlighedsvist har opgaver i Aarhus Kommune, komme af med deres erhvervsaffald her, i stedet for at skulle fragte det tilbage til deres hjemkommune. Samtidig kan virksomheder i Aarhus Kommune, der kun sjældent har brug for at benytte genbrugsstationerne vælge at betale fra gang til gang. Begge dele har hidtil krævet, at virksomheden tegnede et årsabonnement.

Et engangsbesøg på en genbrugsstation i Aarhus Kommune koster fra 220 kr. og op, afhængig af køretøj, affaldstype og vægt. Et årsabonnement koster mindst 2.510 kr.

Virksomheder, der ønsker at benytte sig af sms-ordningen, skal forud tilmelde sig. For private er der ingen ændringer i mulighederne for at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Fakta

De 12 kommuner i Business Region Aarhus er: Aarhus, Hedensted, Odder, Silkeborg, Viborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Horsens, Favrskov, Skanderborg og Samsø.