Mere oprydning er pengene værd

Hver dag summer tre elbiler rundt i Aarhus og tjekker, om de ca. 1.100 offentlige, nedgravede affaldsbeholdere og affaldskuber i Aarhus fungerer. Står der affald, bliver det fjernet med det samme. AffaldVarme Aarhus kan konstatere, at dette servicetiltag har en synlig effekt:

”Over en kam er der et væsentligt fald i andelen af borgere, der mener, at henstillet affald eller storskrald er den primære årsag til dårlig renholdelse. Faldet er ekstra markant netop i områderne med nedgravede affaldsbeholdere,” fortæller Lene van der Raad, der er affaldschef i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Servicetiltaget koster knapt 2,1 mio. kr. om året, men det skal vejes op imod, at udgifterne til akutte oprydninger er faldet med over 1,3 mio. kr. Nettoprisen for den øgede oprydning er dermed ca. 750.000 kr.

”Som udgangspunkt er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi skal bruge penge på at rydde op efter folk. På den anden side har vi også et ansvar over for alle dem, der dagligt er tvunget til at se på svineriet. Vi må konstatere, at tiltaget med hver dag at tjekke og rydde op ved de nedgravede affaldsbeholdere virker, så det fortsætter vi med,” siger Lene van der Raad.

Hver uge bliver der fjernet ca. 35 læs affald fra gadebilledet. Lidt over halvdelen er storskrald. En tredjedel er pap. Det øvrige er rest- og erhvervsaffald.