Nye kvartalsopgørelser for varme

I løbet af 2019 overgår afregning for varme til kvartalsvise opgørelser i stedet for årsopgørelser. Det indebærer, at, en fjernvarmekundes udgifter til fjernvarme typisk er højere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. 

Du kan udregne dine egne kvartalsvise udgifter til fjernvarme. Så er du forberedt på, hvor store - eller små - opkrævningerne omtrent bliver.