Sådan kommer du af med ikke-afbrændte Sankt Hans bål

Det er ikke tilladt at afbrænde Sankt Hans bål på andet tidspunkt end Sankt Hans aften. Det siger kommunens regulativer, og der gives ikke dispensation for det.

Står du med et ikke-brændt bål, du skal af med, har du følgende muligheder:

  • Som privatperson, kan haveaffaldet afleveres på en af kommunens genbrugsstationer. Haveaffaldet må ikke indeholde brædder og lignende. De skal frasorteres.
  • Mindre virksomheder, institutioner og foreninger med CVR-nr. kan mod betaling også aflevere haveaffaldet på en genbrugsstation.
  • Erhverv med større leverancer kan kontakte en vognmand/indsamler med henblik på afsætning til godkendt behandler.


Har du spørgsmål om haveaffald kan du skrive til vores kundeservice på kundeserviceaffald@aarhus.dk