Friske grønne fossilfri fjernvarmetal fra Aarhus

En aarhusianer kan nyde fjernvarmen i sin stue med god grøn samvittighed. Det viser de seneste tal for varmekilderne i den aarhusianske fjernvarme.

Aarhus-figuren

Aarhus-figuren herunder viser, at andelen af grøn fjernvarme, her kaldet vedvarende energi, dvs. fossilfri fjernvarme, er vokset gevaldigt siden 2016. Da sagde Aarhus farvel til kul i fjernvarmen, og figuren viser, at de grønne søjler med ét bliver meget høje, og de brune for kul meget små.

Den grønne varme bliver produceret på Studstrupværket og på Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S, der har haft sit første hele driftsår i 2018.

Danmarks-figuren

Sammenligner man Aarhus-figuren med figuren over fordelingen af de samlede varmekilder i Danmark, kan man med det blotte øje se, at Aarhus meget tidligere end landsgennemsnittet er nået langt i forhold til målet om CO2-neutral og fossilfri fjernvarme. Resten af Danmark er på vej, men Aarhus-fjernvarmen er faktisk nærved 150 procent mere grøn i forhold til den gennemsnitlige danske fjernvarme.

Det nye mål er brændselsfri fjernvarme

Fjernvarmen i Aarhus hviler dog ikke på de grønne laurbær. Tværtimod forfølges nu et nyt mål: brændselsfri fjernvarme - eller sagt på en anden måde, fjernvarme uden skorstene, men kun med vedvarende energi som sol, vind, geotermi, grøn strøm m.m.

Ét tiltag er innovative havvandvarmepumper, der efter planen installeres på Aarhus Ø i år.

Læs om energianlæg med havvandvarmepumper

Et andet spændende spor er muligheder for geotermi i den aarhusianske fjernvarme.

Læs om geotermi

Kilder: 

  • Aarhus-grafen er baseret på tal fra AffaldVarme Aarhus. 
  • Danmarks-grafen er baseret på tal fra Dansk Fjernvarme