SMS-system om affald udgår 1. december

Pr. 1. december 2019 udskifter AffaldVarme Aarhus det system, der udsender SMS'er om, hvornår du får tømt dine affaldsbeholdere. Du skal derfor tilmelde dig det nye system for at fortsætte med at få disse SMS'er efter den 1. december.

Hvis du ikke har fået SMS om affaldstømning før, men gerne vil have det, kan du bare melde dig til nu. SMS-systemet kan kun bruges af grundejere.