Mere genbrug og mindre storskrald på gaden

På Trøjborg får beboerne nu mulighed for at bytte storskrald. AffaldVarme Aarhus opstiller ny storskraldsstation på Steen Billes Torv. Her kan beboerne i kvarteret stille storskrald i stedet for at bestille storskraldsbilen. Og hvis der står noget i forvejen, man kan bruge, kan man tage det med hjem.

Storskraldsstationen er en ombygget container indrettet med hylder til mindre ting og også plads til lidt større ting. Store ting, som for eksempel møbler, kan stilles i en lille åben container ved siden af. Det er også her, man kan aflevere ting, som man ikke tror nogen kan bruge til noget og som bare skal kasseres.

AffaldVarme Aarhus fører løbende opsyn med storskraldscontaineren og rydder op og ud, når der er behov for det.

”Med storskraldsstationen vil vi afprøve to ting: For det første om det er mere attraktivt at gå lidt længere med sit storskrald i stedet for at bestille storskraldsbilen. For det andet om der er interesse for at bytte på den her måde. Vi vil gerne undersøge, om det giver mindre storskrald i gadebilledet og om flere ting bruges igen, og på den måde helt undgår at blive til affald,” siger Sofie Schousboe Laursen, projektleder i AffaldVarme Aarhus.

I første omgang et forsøg

Storskraldsstationen er i første omgang kun et forsøg. Den skal stå på Steen Billes Torv i tre måneder. Derefter kigger AffaldVarme Aarhus på erfaringerne.

”Vi vil både holde øje med om storskraldsstationen bliver brugt til at bytte – altså om der sker genbrug – og om mængden af henstillet storskrald i kvarteret falder. Og så spørger vi selvfølgelig naboer og beboere om, hvad deres oplevelse har været. Først derefter beslutter vi, hvad næste skridt er,” siger Sofie Schousboe Laursen.

Fremtidens affaldsløsninger

Idéen om storskraldsstationen kommer fra studerende på Erhvervsakademi Aarhus, der har haft til opgave at udtænke bud på fremtidens affaldsløsninger.