Højere varmetakster pr. 1. juni

Benyt linket til de nye takster pr. 1. juni 2020. 

Baggrund

Varmetaksten stiger, fordi elprisen er faldet. Det kan lyde mærkeligt, og ønsker du at få en uddybende forklaring, så læs nærmere i