Fjernvarmeledningen løber på lange strækninger på grænsen mellem land og by. Det første stykke dog gennem det typiske østjyske landbrugsland fra Studstrup til Skæring. På vejen passerer den landsbyerne Åstrup og Svindbo.

Dyr og planter 

På strækningen er der dyr og planter, som typisk ses i det intensivt dyrkede landskab. I vejkanten ses bl.a. ranunkel eller "smørblomster", vild gulerod med sin hvide skærm med få mørke blomster i midten og forskellige tidsler. Blomsterne tiltrækker mange forskellige insekter, f.eks. blomsterfluer, bier og sommerfugle.

Over markerne synger lærken, ligesom gulspurv og tornsanger ses i buskadset og blomster langs fjernvarmeledningen, hvor de finder deres føde. Når landmanden pløjer sin mark, kan hundrede af hætte- og stormmåger dukke ud af himlen. På turen kan man være heldig at se både harer og rådyr på markerne.

Natur med bypræg 

Fra Skæring og videre mod Aarhus er der mere præg af by, som også betyder andre fugle, som f.eks. musvitter, solsorte og spurve, mens både musvåge og tårnfalke kan ses hænge "musende" under himlen. Tårnfalken bygger rede i nogle af områdets småskove.

Årstidens fugle

Egådalen passeres med Egåen og Egå Engsø på nordsiden. Et flot landskab med masser af spændende planter og dyr. Karakteristisk er de mange svaner og forskellige ænder, men på visse årstider ses også store flokke af vadefugle og stære over søen samt drosler i træer og buske langs stien.

Egå Engsø

Areal ca. 115 hektar, svarende til 1.150 km2. Middeldybde 1 m. Stisystemet rundt om søen er 5,2 km. Der er bænke, skilte og kortborde. På sydsiden er der aktivitetsplads og fugletårn. Ud over herlighedsværdien fungerer Egå Engsø ved skybrud som vandmagasin, så oversvømmelser i nærområdet undgås eller begrænses.