Forretningsudvikling i Fjernvarme søger snarest muligt en projektleder med erfaring fra energisektoren til udviklingsprojekter om fremtidens fjernvarme i Aarhus.

Brænder du for at præge den grønne omstilling og sætte dine projektlederkompetencer i spil? Og kan du omsætte erfaringer fra vores driftsorganisation til scenarier og beslutningsoplæg, der sætter retningen for fremtidens fjernvarme løsninger? Så er du måske vores nye medarbejder til Forretningsudvikling.

I rollen som projektleder bliver du en del af et team, der har det overordnede ansvar for, at de strategiske beslutninger i Fjernvarme træffes på et solidt grundlag, så vi sikrer bæredygtig og effektiv fjernvarme til vores kunder. En vigtig rolle for dig bliver at lave analyser og skabe scenarier, der løser fremtidens behov for fjernvarme. Du formår at arbejde både i bredden med ideer og scenarier samtidig med, du går i dybden, og kan omsætte erfaringer fra vores store driftsorganisation til strategiske projekter.

Dine opgaver
Du vil være projektleder for både store og små projekter, som alle vil have en vis kompleksitet. En af dine første større opgaver bliver at udarbejde en helhedsplan for, hvordan vi i fremtiden skal forsyne tre decentrale fjernvarmeområder. De tre områder er i dag forsynet med ældre halmvarmeværker, og med helhedsplanen skal der findes en bæredygtig fremtid for disse tre områder. Alle vores helhedsplaner og strategiske projekter skal i sidste ende udmøntes i konkrete aktiviteter i vores anlægs- og driftsafdelinger. Derfor er det afgørende, at du formår at gøre idéer og scenarier konkrete, så de efterfølgende kan implementeres i organisationen.

De projekter, du bliver projektleder for, vil ofte skulle løses i dialog med andre dele af vores organisation og med inddragelse af eksterne ressourcer. En af dine vigtigste opgaver er derfor at koordinere både interne og eksterne ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre projekterne. Du bringer alle synspunkter frem til dialog blandt både kolleger og interessenter, og dermed afklarer du løbende udfordringer i projekterne.

Kernen i stillingen er en stærk projektlederkvalifikation suppleret med en stor interesse i forsyningsområdet og en lyst til at arbejde med udvikling i tæt samarbejde med afdelingens kolleger og resten af organisationen. Du skal især medvirke til at styrke de projektlederfaglige kompetencer i afdelingen.

Eksempler på arbejdsopgaver

 • Projektledelse af strategiske udviklingsopgaver, som f.eks. udarbejdelse af helhedsplan for 3 decentrale fjernvarmeområder.
 • Deltagelse i andre strategiske projekter, hvor du får ansvaret for delopgaver.
 • Deltage i indledende dialog med f.eks. nye overskudsvarmeleverandører, nye store kunder eller andre samarbejdspartnere.
 • Udarbejde beslutningsoplæg og indstillinger.


Din profil
Fagligt kan du sætte kryds ved en eller flere af følgende ønsker

 • En relevant samfundsmæssig eller ingeniør-faglig uddannelse.
 • Dokumenteret erfaring med projektledelse.
 • Du har med fordel en projektlederuddannelse, som f.eks. Prince2.
 • Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra forsyningsvirksomhed eller lignende.


Personlig har/er du

 • God til at håndtere komplekse problemstillinger og samtidig få dem omsat til konkrete opgaver og afslutte.
 • Systematisk, struktureret og omhyggelig.
 • Flair for at møde folk i øjenhøjde og samarbejder nemt på tværs af organisationen.
 • Nemt ved at vinde respekt i en praktisk orienteret kultur, så du får engageret relevante kolleger.

Vi tilbyder

 • En varieret og udfordrende hverdag i en af de største fjernvarmeforsyninger i Danmark, der arbejder ambitiøst med vores mål om bæredygtig omstilling af energisystemet.
 • Gode personlige og faglige udviklingsmuligheder, som din nærmeste leder understøtter.
 • Gode muligheder for at præge jobindholdet og arbejde selvstændigt.
 • En dagligdag kendetegnet af en høj faglighed og et godt og uformelt arbejdsklima.


Om afdelingen
Organisatorisk vil du indgå i afdelingen Forretningsudvikling, som er en del af Fjernvarme. Afdelingen består af 6 dedikerede medarbejdere med forskellige samfundsvidenskabelige og ingeniørmæssige uddannelsesbaggrunde. Forretningsudvikling har karakter af en stabsfunktion i Fjernvarme og forventes at være præget af både fleksibilitet og en service- og værdiorienteret tilgang i måden at understøtte organisationen Fjernvarme på.

Fjernvarme er en del af AffaldVarme Aarhus, som varetager affaldshåndtering og varmeproduktion, -transmission og -distribution. AffaldVarme Aarhus er for nuværende organiseret i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, men vil i løbet af de kommende år blive udskilt i et kommunalt ejet selskab.

AffaldVarme Aarhus flyttede i begyndelsen af 2019 sammen med de øvrige forvaltninger i Teknik og Miljø til en nybygget kontorbygning i Gellerup. Det gør det nemt at samarbejde på tværs og betyder, at beslutningsvejene er kortere og det er nemt at få kollegerne i dialog.

Ansøgning
Stillinger i Aarhus Kommune skal søges online. Klik på linket og følg instruktionerne for at søge den ledige stilling. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgning og CV skal være os i hænde senest søndag den 29. september.

Yderligere oplysninger
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den fredag 4. oktober med mulighed for anden samtale torsdag den 10. oktober.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Forretningsudvikling Lasse Sørensen på 2920 9348 eller HR-konsulent Tora Krogh Thisen på 4185 5921 eller tkth@aarhus.dk.