Brug AffaldVarme Aarhus i din uddannelse

Gennem praktikophold, traineeforløb og projektsamarbejde vil vi åbne omgivelsernes øjne for affalds- og energisektorens betydning for samfundet og miljøet. Vi samarbejder desuden med højere læreanstalter og kan tilbyde studerende vidensdeling indenfor affaldshåndtering og energiforsyningsområdet. Især affaldsenergisanlægget på AffaldsCentret har tradition for at samarbejde med uddannelser på forskellige niveauer. Også ph.d.-studerende har tilknytning til AffaldVarme Aarhus gennem forskningsprojekter.

Samarbejde om dit projekt

Vi tilbyder specialesamarbejde og traineeophold i samarbejde med universiteter, maskinmesterskoler og ingeniørhøjskoler. De studerende får mulighed for at opleve dagligdagen i en moderne forsyningsvirksomhed og medvirke til at løse forskellige opgaver. Til gengæld får AffaldVarme Aarhus mulighed for at skabe relationer til de studerende samt holde sig ajour med den nyeste teknologi indenfor området.

Affaldsenergianlægget på AffaldsCentret

Affaldsenergisanlægget er et eksempel på et anlæg, som mange studerende har brugt til deres projekter. 

Se mere om AffaldsCenter, herunder affaldsenergianlægget og andre affaldsbehandlingsanlæg

Lærlinge

Det er ikke kun de højere læreanstalter vi samarbejder med. AffaldVarme Aarhus har som mål at have lærlinge tilknyttet forskellige fagområder. Vi ser det som en god mulighed for at videregive vores viden og være med til at uddanne fremtidens håndværkere. 

Yderligere information

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for et samarbejde omkring uddannelse, er du velkommen til at kontakte os.