Kunden i centrum

AffaldVarme Aarhus inddrager erfaringer og ønsker fra kunderne til at justere tilbud og kundeservice. Vi får input fra brugertilfredshedsundersøgelser og dialogfora.

Formidling

Gennem besøgsordninger, undervisningstilbud og offentlige arrangementer vil vi åbne omgivelsernes øjne for affalds- og energisektorens betydning i samfundet samt for miljø og klima. Vi vil give den enkelte grundlag for selv at opsøge mere viden og tage stilling til spørgsmål om affald og fjernvarme.

2LIFES

Den gentænkte genbrugsstation REUSE deltager i projektet 2LIFES. Det er et interregionalt EU-projekt, hvor formålet er at finde nye kanaler, infrastruktur og protokoller for genbrug samt at dele og formidle best practice på genbrugsområdet i hele Europa. Projektet kører frem til 2023.

Læs mere her

Uddannelse og forskning

Vi samarbejder med bl.a. uddannelses- og forskningsinstitutioner og kan derved drage nytte af forskning og ny praksis inden for affald og varme. Samtidig kan vi synliggøre fremtidens spændende udfordringer over for studerende og forskere og bane vejen for trainee-stillinger hos os og hos samarbejdspartnere.

Affalds- og energibranchen

AffaldVarme Aarhus er repræsenteret i brancheorganisationer som Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme og holder regelmæssige dialogmøder med lokale interesseorganisationer. 

Gå til Dansk Affaldsforening - interesse- og brancheorganisation for aktører inden for affaldsbehandling

Gå til Dansk Fjernvarme - medlemsorganisation for fjernvarmeværker