AffaldVarme Aarhus har en grøn profil i mission, vision, værdigrundlag og virksomhedsplaner.

Mission - hvem er vi?

  • AffaldVarme Aarhus er en takstfinansieret virksomhed, der er ejet af Aarhus Kommune. 
  • Vores vigtigste opgaver er at levere og udvikle sikker, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig affaldshåndtering og fjernvarme til kunder i Aarhus Kommune og regionen.

Vision – hvor skal vi hen?

"Aarhus - en god by for alle - en by i bevægelse". Sådan lyder den overordnede vision hos Aarhus Byråd. Visionen og mål er uddybet i Aarhus-fortællingen. 

AffaldVarme Aarhus vil være med til at realisere visionen og understøtter arbejdet med vision, mission og mål i sin Virksomhedsplan.

Vores værdier

Vi vil i det daglige arbejde leve op til Aarhus Kommunes tre værdier. 

Troværdighed

Vi står ved det, vi siger, så vores kunder kan have tillid til os. Vi har tillid til hinanden og lægger vægt på åbenhed og ansvarlighed ledere og medarbejdere imellem. Vores kunder kan forvente, at vi tænker i helheder og sammenhænge.

Respekt

Vi møder hinanden, vores kunder og samarbejdspartnere med respekt. Vi har ret til at være uenige og betragter rummelighed og mangfoldighed som en styrke. Men vi bakker vores ledere og medarbejdere op, når de har truffet en beslutning baseret på vores værdigrundlag.

Engagement

Vi er personligt og fagligt engagerede og motiverede i opgaveløsningen, og vi gør en forskel.