AffaldVarme Aarhus arbejder med at udvikle den grønne profil gennem et sammenhængende ledelsessystem for områderne miljø, energi og arbejdsmiljø - i daglig tale kaldet MEA.

Ledelsessystemet består bl.a. af politikker og årlige mål for AffaldVarme Aarhus og supplerer principperne for MEA-ledelse i magistratsafdelingen Teknik og Miljø, som AffaldVarme Aarhus er en del af. AffaldVarme Aarhus´ praksis på området er koordineret i Center for Miljø og Energi, som AffaldVarme Aarhus indgår i.

Politikker

 • vi vil arbejde for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser gennem bæredygtig produktion og effektiv drift
 • vores valg afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi
 • vi overholder relevant lovgivning og myndighedskrav på miljø-, energi- og arbejdsmiljøområdet
 • vi sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor vi forebygger arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsbetingede sygdomme og lidelser
 • vi tager ansvar for eget og kollegers arbejdsmiljø.

Mål 

MEA-mål 2018:

 • De enkelte dele af Center for Miljø og Energi sætter eget miljømål. a) b)
 • De enkelte dele af Center for Miljø og Energi opstiller eget energimål. a) c) 
 • Sygefraværet skal nedbringes med mindst 0,5 sygedag pr. år.  

a) Udgangspunktet er et målbart mål pr. linje, organisatorisk enhed eller adresse, hvor mål er relevante for hele eller dele af enheden.

b) Miljømålet må meget gerne være alternativt og ikke nødvendigvis målbart, f.eks. inden for transport, uddannelse, genbrug, innovation, projektrelateret el.lign., der giver mening og værdi for enheden.

c) Energimålet bør relatere sig til reduktion af elforbrug eller reduktion af brændstofforbrug.

Indsatsen skal leve op til Dansk Standard

AffaldVarme Aarhus ønsker at være i front med indsatsen til fordel for miljø, energi og arbejdsmiljø. Det forventer vores kunder, medarbejdere og det omgivende samfund. Derfor ønsker vi at leve op til en række standarder for miljø, energi og arbejdsmiljø. 

AffaldVarme Aarhus er certificeret efter Dansk Standard indenfor:

 • DS/EN ISO 14001 (miljø) 
 • DS/EN ISO 50001 (energi)
 • DS/OHSAS 18001 (arbejdsmiljø)