AffaldVarme Aarhus er certificeret efter Dansk Standard og arbejder målrettet og systematisk for, at virksomheden har en grøn profil.

Her kommer vores samarbejdspartnere og personer, der arbejder på vegne af AffaldVarme Aarhus, ind i billedet som betydningsfulde iagttagere og idéskabere.

Dialog og forslag

Som samarbejdspartner kender du til en eller flere arbejdsområder under AffaldVarme Aarhus. Vi vil gerne opfordre dig til, at stille forslag til ændringer og komme med kommentarer inden for vores arbejde med miljø, energi og arbejdsmiljø.

Send gerne kommentarer og forslag til

kontakt@affaldvarme.dk