Aarhus Kommunes overordnede mål for AffaldVarme Aarhus er at sikre stabil forsyning og strategisk indsats inden for

  • Grøn omstilling
  • Cirkulær økonomi
  • Socialt ansvar, lave priser, effektiv drift og høj kundetilfredshed.

Målene udspringer kommunens overordnede vision ”Aarhus – en god by for alle” og de tilhørende Aarhusmål.

Se Aarhus Kommunes vision, værdier og fortælling

Rammerne for selskabet er fastlagt ud fra en foreløbig ejerstrategi. Den endelig ejerstrategi udarbejdes, når den permanente bestyrelse er tiltrådt og godkendes endeligt af Aarhus Kommune.

Se mere under Aarhus Kommunes selskaber