Det kommunale selskab AffaldVarme Aarhus er organiseret i en koncernstruktur, hvor Aarhus Kommune er ejer af AffaldVarme Aarhus, Genbrug P/S og AffaldVarme Aarhus Holding A/S med underliggende driftsselskaber.

AffaldVarme Aarhus´ driftsaktiviteter er placeret i de forskellige selskaber.   

Medarbejderne er ansat i AffaldVarme Aarhus A/S.