I dette lys er flere af AffaldVarme Aarhus´ projekter beskrevet i forbindelse med Aarhus Kommunes klimaplan. 

Læs om projekterne og klimaplanen på 

www.gogreenwithaarhus.dk