Affaldsanalysen 2018 omfatter restaffald fra over 1.000 repræsentativt udvalgte husstande i Aarhus Kommune. Affaldet sorteres i otte forskellige affaldstyper, og giver et detaljeret indblik i, hvordan affaldet fra en gennemsnitlig husstand er sammensat.

Analysen viser sammensætningen af affald i en-familieboliger og etageboliger samt Midtbyboliger, som er tilmeldt til de offentlige, nedgravede beholdere.

I 2014 blev der gennemført en tilsvarende affaldsanalyse, der bl.a. blev brugt som udgangspunkt for Affaldsplan 2015-2018. I oktober 2017 blev der blevet indført ny affaldssortering for glas, plast og metal samt papir og småt pap. Affaldsanalysen 2018 gør status på affaldssorteringen og kan benyttes til videre planlægning af Affaldsplan 2019-2024.

Derfor er formålet også at registrere mængden af andre potentielt genanvendelige fraktioner: Tekstiler, organisk affald samt drikkevarekartoner og andre fødevarekartoner. Derudover at få viden om mængden af problemaffald, så som elektronik, batterier og farligt affald.