Fremtidens affaldsløsninger planlægges nu, og i den forbindelse vil vi gerne høre fra dig.

Du kan skrive en kommentar her på siden eller følge os på Facebook, hvor vi frem til udgangen af maj vil efterlyse jeres drømme for fremtidens affaldsløsninger i Aarhus kommune.

Giv dit besyv med

Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hvis du har en idé til fremtidens affaldsløsninger i Aarhus kommune, så giv meget gerne dit besyv med herunder.

Når vi beder om dit navn og din e-mail, er det for, at vi kan kontakte dig, hvis vi gerne vil høre mere om din kommentar. Det er ikke sikkert, vi kontakter dig, men vi læser alle kommentarer.
Oplysninger om anvendelse af persondata.

Hvad skal Affaldsplan 2021-2026?

Hvert sjette år udarbejder AffaldVarme Aarhus en affaldsplan som indeholder målsætninger og aktiviteter på affaldsområdet i Aarhus kommune for de kommende seks år. En affaldsplan har fokus på de overordnede mål for affaldsområdet, fremtidige ordninger samt forventede udvikling i affaldsmængder.

Og det er nu, at planen for de kommende seks år skal laves.

Affaldsplan 2021-2026 skal: 

  • Have fokus på cirkulær økonomi.
  • Bidrage til Aarhus Kommunes mål om CO2-neutralitet i 2030.
  • Sikre at Aarhus bliver en af verdens mest bæredygtige kommuner.

En affaldsplan imødekommer også krav fra dels EU og dels de nationale affaldsplaner, som sætter de overordnede visioner for affaldsområdet i hele landet. Den næste nationale affaldsplan forventes offentliggjort i løbet af 2020.

Hvilke mål er der i Affaldsplan 2021-2026?

Der er formuleret fire overordnede mål for Affaldsplan 2021-2026:

  • Mere direkte genbrug.
  • Mere reparation og upcycling.
  • Mere genanvendelse.
  • Mindre CO2.

Arbejdet med Affaldsplan 2021-2026

Affaldsplan 2021-2026 skal være aarhusianernes affaldsplan. Derfor starter vi med at høre jer om jeres drømme og forventninger til fremtidens affaldsløsninger.

Hvordan vil I gerne være med til at støtte op om målene i planen?

Forskellige interessenters input vil også være med til at forme planens konkrete mål og aktiviteter.

AffaldVarme Aarhus laver den endelige plan for Aarhus Kommune, hvorefter den kommer i offentlig høring.

Affaldsplanen skal godkendes af Byrådet, hvilket forventes i starten af 2021.

I forbindelse med databehandling af dine svar til AffaldVarme Aarhus, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.


Hvad indhenter vi og hvorfor?

Vi behandler dine indtastede personoplysninger for at kunne behandle dit bidrag til Affaldsplan 2021-2026. 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.


Du kan få slettet din kommentar

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne: Navn, e-mailadressen og kommentar. 

Det samtykke du har givet til behandlingen, kan til en hver tid trækkes tilbage.

Hvem anvender dit navn, e-mailadresse og kommentar?

Den dataansvarlige er:

AffaldVarme Aarhus
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 15 00
E-mail: affaldvarme@aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' behandlinger af dine oplysninger, kan du også kontakte os på e-mail affaldvarme@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.