Energisparemål 2018

Energisparemålet i 2018 er 85 mio. kWh 

De realiserede besparelser for 2018 opdateres, når resultater for året er klar i starten af 2019.

Energisparemål 2017

Energisparemålet i 2017 var 76 mio. kWh.

Se uddybning i pdf´en:

Realiserede energibesparelser i 2017